Diensten


Diensten

Andersvast biedt adviesgesprekken, assessments, trainingen en redactionele ondersteuning.
U kunt Andersvast ook inhuren als sparringpartner.

Mijn dienstenpakket bestaat uit modules die u apart of als set kunt aanschaffen.

Een gratis intake helpt u op weg om de juiste keuze te maken: maak een afspraak!

Hieronder vindt u een overzicht van de modules:

 

Andere praat

Andere Praat is bedoeld om uw gezichtsveld te verruimen en bestaat uit een of meer adviesgesprekken. In de regel één-op-één, maar indien gewenst zijn ook groeps-gesprekken mogelijk. Andere Praat helpt u om op gestructureerde wijze een beter zicht te krijgen op uw ambities en doelen. Waar wilt u naartoe, en wat verhindert u om er te komen, wat is uw huidige situatie? Hoe kunt u het beste verder? Voor u zelf of uw bedrijf? Andere Praat focust op vragen over loopbaanontwikkeling, strategische bedrijfscommunicatie of interne communicatie. Andere Praat kunt u als module los afnemen. Wilt u meer? Kies voor de module Anders Inzicht voor extra verdieping, of Anders Doen voor een praktisch vervolg. De keuze is aan u!

 

Anders Zien

Met Anders Zien krijgt u dieper inzicht in uw drijfveren dan met een gestructureerd gesprek mogelijk is. Zie het als een extra set verfijnde gereedschappen. Ik breng uw talenten zo scherp mogelijk in kaart en bespreek met u welke punten u in uzelf kunt veranderen of verbeteren. Dat advies hangt vanzelfsprekend samen met de doelen die u wilt bereiken. Wat is daarvoor nodig? Die weg gaan we samen op. Ik geloof in een no-nonsens aanpak en maak gebruik van beproefde persoonlijkheidstesten die ik vanuit wetenschappelijk oogpunt voldoende betrouwbaar vind. Elke analyse wordt gevolgd door een nagesprek en een rapportage. Desgewenst kunt u een vervolggesprek nemen.Anders Zien kunt u in plaats van Andere Praat afnemen als u zich wilt focussen op uw karakterschets.

 

Anders Doen

Anders Doen is een training over interne communicatie, strategische communicatie of social media. In deze module staat niet het gesprek centraal, maar de theorie en de vaardigheden die daarbij horen. Hoe organiseert u nog effectiever de boodschap die u wilt brengen? Hands-on dus! En dat met een gedegen uitleg vooraf. Aan de hand van de vragen die u heeft gesteld in de intake, kunt u besluiten dat u er baat bij heeft om voorafgaand aan de training een gesprek of een assessment te volgen. Dat kan met de modules Andere Praat en Anders Inzicht.

 

Andere Taal

Ik corrigeer en (her)schrijf Nederlandstalige teksten, bedoeld voor websites, toespraken, rapporten en andere teksten. Indien gewenst, vind ik voor u de perfecte notulist.

 

Andere Dag

U huurt Andersvast in voor een dag(deel) om te sparren.

 

Andere opties

Desgewenst neemt Andersvast de totale organisatie van uw bijeenkomst op zich.

 

t 0610568480 | m info@andersvast.nl