aanbevolen > boeken

Boeken


Slimmer werken

Boeken over slimmer ipv stressvol werken.

Getting things done / David Allen

Een standaardwerk. Ik bedoel, alles wat je over slimmer werken wilde weten, staat er een.

Een zaak van zacht werken / Ellen de Lange-Ros

Voor ondernemende en creatieve mensen die eigenlijk geen tijd hebben om dit boek te lezen, omdat ze hard moeten werken

Stoppen met stapelen / Frans van Loef

Praktische oplossingen voor het herkenbare probleem dat veel organisaties plannen op plannen blijven stapelen en per saldo weinig gedaan krijgen.

Presenteren

Boeken over presenteren en spreken

Geloofwaardig spreken / Paulien Vervoorn

Het is niet ondenkbaar dat Frans Timmermans zijn baan als EU-commissaris mede op basis van zijn gave als overtuigend spreker heeft gekregen. Dat overtuigend spreken behalve een gave ook gewoon een vak is, dat je kunt leren en waarin je jezelf kunt ontwikkelen, laat Paulien Vervoorn zien in haar boek Geloofwaardig spreken. Een aanrader.

In het eerste deel van het boekje geeft Vervoorn het waarom, hoe en wat aan van geloofwaardigheid. Een goede voorbereiding is niet voldoende, zo zegt zij, spreek alsof alles van God afhangt. Ik vertaal dat als: spreken uit het hart in plaats van uit het hoofd.

In het tweede deel stelt Vervoorn een nieuw model voor het spreken voor: IKEA. IKEA staat in dit geval voor een Inspirerend Intro, een Krachtige Kern, Eerlijke en Echte boodschap en een Appelerende Afsluiting. In de uitwerking van het IKEA model komt de toepasbaarheid van 'Geloofwaardig spreken' goed naar boven. Op iedere bladzijde staan tips die meteen leiden tot beter spreken. Bijvoorbeeld bij de uitleg over de Kern laat Vervoorn zien hoe belangrijk het is om je voor te bereiden op de mogelijke bezwaren van je boodschap. Goed om dergelijke tips en adviezen (opnieuw) in je oren te knopen.

Het derde deel is het meest praktisch. Dat gaat over de do's en dont's van spreken in het openbaar: let op je stemgeluid, je stemhoogte, je houding etc. En: vraag feedback! Allemaal even handige en actuele tips.

Zijn er kritiekpunten? Een paar. De opbouw was mij in eerste instantie niet helemaal duidelijk. Ik miste een overkoepelend deel en het was mij niet altijd duidelijk of en waar er een onderscheid is tussen theorie en praktijk. Tot slot miste ik wat koppelingen naar de theorie van het overtuigend spreken. Die zijn er wel, maar ik zou het bijvoorbeeld interessant hebben gevonden als Vervoorn zou uitleggen hoe haar IKEA model in verhouding staat tot de homiletiek of het uit de communicatiewetenschappen bekende SEXI model (state, explain, illustrate). Enigszins appels met peren vergelijken, ik weet het, maar toch.

Ondanks deze kleinere kanttekeningen kan ik het boek van harte aanbevelen voor iedereen die een actueel handboek wil over overtuigend spreken, al of niet vanuit een christelijke traditie. De focus op het preken is zeker in het eerste deel overduidelijk, maar nergens hinderlijk. Op elke bladzijde merk je dat je hier les krijgt van een professionele spreker die uit rijke kennis en ervaring kan putten. Het boek is als praktijkboek heel compleet, het heeft handige oefeningen en reflectievragen, is actueel en lekker vlot geschreven. Goed voor iedere spreker die het meer van het oefenen dan van de gaven van Timmermans moet hebben.

 

Geloofwaardig spreken van preek tot presentatie / Paulien Vervoorn ISBN 9789043523547 / www.geloofwaardigspreken.nl